Skip to main content

Πολιτική ποιότητας

Το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, (ΤΑΓ), σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το όραμα και οι κύριοι στόχοι του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας συνοψίζονται αφενός στην ενίσχυση των φοιτητών με ένα ευρύτατο φάσμα υψηλού επιπέδου γνώσεων, εμπειριών, δεξιοτήτων-ικανοτήτων που διέπουν την επιστήμη και την τεχνολογία των γεωπονικών επιστημών και αφετέρου στην κατάλληλη και ολιστική προετοιμασία των φοιτητών για μια ευρύτατη αγορά εργασίας που αφορά στην επίλυση γεωπονικών προβλημάτων με στόχο την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Ειδικότερα και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και πολυσυλλεκτικότητα της έννοιας και της επιστήμης των γεωπονικών επιστημών, το ΠΠΣ του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας στοχεύει τόσο στην ολιστική διαμόρφωση και εμβάθυνση ενός υψηλού επιπέδου γνώσεων στο ανωτέρω αντικείμενο όσο και στην εφαρμογή, εξοικείωση και εμπέδωση του αντικειμένου έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτούν την εμπειρία και τις δεξιότητες που απαιτεί η εφαρμογή και η «υλοποίηση» των θεωρητικών αρχών για την επίλυση κάθε είδους γεωπονικού προβλήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην αειφορία. To ΠΠΣ του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας έχει αντικείμενο την επιστήμη και τις τεχνολογίες των γεωπονικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα στην κατανόηση της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της αειφόρου διαχείρισης των καλλιεργειών και του εδάφους, καθώς και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία.

Για τον σκοπό αυτό, στο ΠΠΣ εμπεριέχονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

α) οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις βασικές επιστήμες των γεωπονικών επιστημών. Οι βασικές επιστήμες της γεωργίας περιλαμβάνουν πολλές πτυχές, από την αειφορία του εδάφους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέχρι την παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων και την εξέλιξη της γεωργίας ως βιομηχανία.

β) οι επιμέρους ειδικότητες που αφορούν στην επιστήμη και τεχνολογία της αειφορικής γεωργίας όπως η Βιώσιμη παραγωγή, η κυκλική οικονομία, τα συστήματα τροφίμων, η διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου, η κλιματική κρίση και οι φυσικές καταστροφές, η ευφυής γεωργία και οι εφαρμογές της τεχνολογίας και πληροφορικής,

γ) η εφαρμογή και υλοποίηση των ανωτέρω γνώσεων μέσω της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας, της πρακτικής άσκησης, και διαφόρων εργαστηριακών εφαρμογών.

Οι φοιτητές, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το ΠΠΣ του Τμήματος, έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και την εξοικείωση έτσι ώστε στην επαγγελματική τους ζωή να οδηγηθούν με ασφάλεια στον προσδιορισμό των απαραίτητων και κατάλληλων μεθοδολογιών, αλγορίθμων, εργαλείων και διατάξεων που θα τους επιτρέψουν να αναλύσουν και τελικά να επιλύσουν σύνθετα γεωπονικά προβλήματα. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας έχει ως βασικό στόχο την διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου ΠΠΣ.

Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών του, θα προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, ενώ θα εφαρμόζει όλες τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας με τελικό σκοπό την διαρκή βελτίωσή του. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας δεσμεύεται να εφαρμόσει διάφορες διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν τα ακόλουθα:

α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών

β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης

γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου

δ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού

ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας

στ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα

ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας

θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και την συνεργασία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.