Skip to main content

Στοχοθεσία

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εστίαση στα Μαθησιακά Αποτελέσματα έτσι ώστε με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΠΣ του οι φοιτητές να είναι σε θέση:
 1. να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τεχνικές λύσεις για την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
 2. να αναλύουν τα αγροτικά προβλήματα που σχετίζονται με τον αέρα, το έδαφος, το νερό, την τροφή, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με τον προσδιορισμό των κατάλληλων μεθοδολογιών και τη συλλογή και την ανάλυση των αγροτικών δεδομένων
 3. να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τις βέλτιστες λύσεις για την πρόληψη, τον έλεγχο, ή την αποκατάσταση των γεωπονικών προβλημάτων
 4. να σχεδιάζουν, εκτιμούν και υλοποιούν έργα εκμετάλλευσης ηλιακού και αιολικού δυναμικού καθώς και βιώσιμων περιβαλλοντικών πόρων, να εκτιμούν και να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμβατικών και εναλλακτικών ενεργειακών έργων
 5. να αναλύουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα αγροτικά οικοσυστήματα,
 6. να πραγματοποιούν γεωτεχνικές μελέτες στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
 7. να υποστηρίζουν και αναπτύσσουν κέντρα αγροτικής εκπαίδευσης ή/και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.